เรียกบรรจุและปฐมนิเทศข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.ราชบุรี เขต 1 เรียกบรรจุและปฐมนิเทศข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 รายจากการคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สพป.รบ.1 โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผอ.สพป.รบ.1 เป็นประธาน

ราชบุรี 1 สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครั้งที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สอบภาค ก. ภาค ข. และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สอบภาค ค. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะคอยกำกับดูแลเพื่อความถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน โปร่งใส และ นางอัมพร แถมจอหอ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพร. คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือก ได้มาติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือก การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยดี ในครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 95 คน มาสอบ จำนวน 93 คน ขาดสอบ จำนวน 2 คน งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว ภาพกิจกรรม (สอบภาค ก. ข) สอบภาค ค.)

ราชบุรี1 สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยทำการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ระหว่างวันที่ 10-12 คุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว บรรยากาศ (10ตค.58) , (11ตค.58) , (12ตค.58)IMG_8515